โซล่าเซลล์(Solar Cell),พลังงานแสงอาทิตย์

Engine by สยามทูเว็บผู้ให้บริการเว็บไซต์สำเร็จรูป
  เข้าสู่ระบบ - สมัครสมาชิก       
 

พลังงานแสงอาทิตย์

 

 

 

 

            

 

                 พลังงานแสงอาทิตย์ คือ แสงสว่าง และความร้อน ที่ถูกสร้างขึ้นโดยดวงอาทิตย์ ทุกๆวันดวงอาทิตย์

     จะผลิตพลังงานได้เป็นจำนวนมหาศาล รวมทั้งแหล่งผลิตพลังงานแสงอาทิตย์นั้น ไม่มีวันหมดอีกด้วย นอกจากนี้

     พลังงานแสงอาทิตย์ยังถือเป็นพลังงานสะอาด และเป็นพลังงานทางเลือกสำหรับมนุษย์ใช้แทนที่พลังงาน

     จากฟอสซิล อีกด้วย       

 


                 


                  ดวงอาทิตย์คือดาวขนาดยักษ์ที่เต็มไปด้วยก๊าซซึ่งประกอบด้วย ไฮโดรเจน และ ฮีเลี่ยม ภายในแกนของดวงอาทิตย์ เกิดปฏิบัติการที่เรียกว่า

     การปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ได้สร้างพลังงานจำนวนมหาศาลที่เกิดจากไฮโดรเจน ภายในแกน และผสมผสานกันกลายเป็นก๊าซฮีเลียม ปฏิกิริยานิวเคลียร์

     ได้ทำการปลดปล่อยพลังงานจากแกนของดาวออกมาสู่พื้นผิว ระหว่างที่เดินทางมาสู่พื้นผิวดวงอาทิตย์ พลังงานดังกล่าวจะใช้เวลาในการแปรสภาพ

     เป็นพลังงานแสงสว่าง แสงสว่างนี้คือสิ่งที่พวกเราเรียกว่า แสงอาทิตย์  องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ หรือ องค์การนาซา (NASA)

     บอกกับผมว่าแสงอาทิตย์เดินทางมายังโลกด้วยความเร็วแสง หรือ ประมาณ 186,000 ไมล์ ต่อวินาที ทำให้แสงอาทิตย์ใช้เวลาเดินทางมายังโลก

     เพียงแค่ 8 นาทีเท่านั้น

 

 

                  แสงสว่างและความร้อนที่ได้จากดวงอาทิตย์นั้น นอกจากมีคุณอนันต์สำหรับการดำรงชีพของสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์แล้ว มนุษย์ยังสามารถ

     คิดและประดิษฐ์อุปกรณ์ที่จะเปลี่ยนแสงสว่างที่ได้เป็นพลังงานไฟฟ้า เพื่อใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย 

     สิ่งประดิษฐ์นี้มีชื่อเรียกว่า Solar Cell หรือ เซลล์แสงอาทิตย์ หรือ โซล่าเซลล์นั่นเองครับ  ในส่วนของความร้อน

     นั้นสิ่งประดิษฐ์ที่เห็นอยู่ทั่วไปได้แก่ เตาอบพลังงานแสงอาทิตย์ , เครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ , เครื่อง

     กลั่นพลังงานแสงอาทิตย์ , กาต้มน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ ฯลฯ

 

 

                     ในส่วนพลังงานแสงอาทิตย์บริเวณประเทศไทยนั้น พบว่าการกระจายของความเข้ม รังสีดวงอาทิตย์

     ตามบริเวณต่างๆ ในแต่ละเดือนของประเทศ ได้รับอิทธิพลสำคัญจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และลมมรสุม

     ตะวันตกเฉียงใต้ และพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศได้รับรังสีดวงอาทิตย์สูงสุดระหว่างเดือนเมษาและพฤษภาคม

     โดยมีค่าอยู่ในช่วง 20 ถึง 24 เมกะจูล/ตารางเมตร-วัน เมื่อพิจารณาแผนที่ศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์รายวัน

     เฉลี่ยต่อปีพบว่าบริเวณที่ได้รับรังสีดวงอาทิตย์สูงสุดเฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยครอบคลุมบาง

     ส่วนของ จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด ยโสธร อุบลราชธานี และอุดรธานี และบางส่วน

     ของภาคกลางที่จังหวัดสุพรรณบุรี ชัยนาท อยุธยา และลพบุรี โดยได้รับรังสีดวงอาทิตย์ เฉลี่ยทั้งปี 19 ถึง 20

     เมกะจูล/ตารางเมตร-วัน พื้นที่ดังกล่าว คิดเป็น 14.3% ของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศ นอกจากนี้ยังพบว่า 50.2%ของพื้นที่ทั้งหมดได้รับรังสี

     ดวงอาทิตย์เฉลี่ยทั้งปี ในช่วง 18-19 เมกะจูล/ตารางเมตร-วัน

 


                      จากการคำนวณรังสีรวมของดวงอาทิตย์รายวันเฉลี่ยต่อปีของพื้นที่ทั่วประเทศพบว่า มีค่าเท่ากับ 18.2 เมกะจูล/ตารางเมตร-วัน

     จากผลที่ได้นี้แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีศักยภาพพลังงาน แสงอาทิตย์ค่อนข้างสูง

 

 

 

 

 

 

    ผู้จำหน่ายและติดตั้งโซล่าเซลล์ คลิกที่นี่ 

  

 

  

 
Online:  1
Visits:  90,628
Today:  13
PageView/Month:  4,644